Tiêu điểm

  • Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu
  • Đổi mới, nâng tầm cao mới - Năng động, hội nhập toàn cầu

Chương trình   Đào tạo

Danh mục chương trình đào tạo

Kiểm định   Chương trình đào tạo

Khoa Công nghệ Điện - Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM

AUN (ASEAN University Network) là mạng lưới các trường đại học hàng đầu của khu vực Đông Nam Á (ĐNA) được thành lập vào tháng 11/1995 bởi sáng kiến của Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước ĐNA, với các thành viên ban đầu do Bộ trưởng Giáo dục các nước đề cử.

AUN-QA là bộ tiêu chuẩn với các quy tắc chất lượng khắt khe, có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tập trung đánh giá những điều kiện để đảm bảo chất lượng đào tạo của toàn bộ chương trình đào tạo chứ không chỉ dựa trên những đặc trưng riêng của từng chuyên ngành. Xem thêm


Tiến độ hoàn thành

Chuẩn đầu ra chương trình: 100% Complete
Chương trình đào tạo công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử: 100% Complete
Chương trình khung: 100% Complete
Tiến độ đào tạo: 100% Complete
Tóm tắt môn học: 100% Complete
1232
Số lượng sinh viên đang học
98
Tỷ lệ % có việc làm
64
Số lượng giảng viên cơ hữu
95
Tỷ lệ % giảng viên đạt trình độ thạc sĩ trở lên

Đồng hành cùng khoa Công nghệ Điện